Последни новини

График за преминаване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ на учениците от 5-12 клас за периода от 23.11.2020 г. до 23.12.2020 г.

 

Информация за обучението в периода 23.11.-23.12.2020 г.

Уважаеми родители,

Въз основа на Заповед № РД09 – 3310/18.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, във връзка с Насоките за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19 и прилагане на алгоритъма за приоритетност и редуване за присъствие за периода 23.11.2020 г. – 23.12.2020 г., ви информираме за следното:

  1. Всички класни работище бъдат проведени в присъствена форма на обучение за съответния клас и/или етап. В случай, че предварително определената дата за класна работа попада в период на обучение в електронна среда от разстояние, тя ще бъде изместена на друга дата.
  2. Всички писмени изпитвания и контролни работиосвен в присъствена форма,
    могат да бъдат осъществени в електронна среда, по преценка на педагогическия специалист.
  3. Носенето на маски/шлемове по време на учебни часове Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за учениците от 5-12 клас, с оглед опазване здравето на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, съгласно Заповед № РД09-3310/18.11.2020 г. на министъра на образованието и науката.
  4. Ученици, които проявяват грипоподобни симптоми, незабавно да се свържат с личния лекар, да информират класния ръководител и да не посещават училище.
  5. За периода 23.11.2020 г. – 23.12.2020 г. учениците под карантина се включват в дистанционните часовепо предмети и ще осъществяват двупосочна връзка с педагогическите специалисти и класа, като подлежат на оценяване. В тези случаи те ще осъществяват синхронно обучение.

 

За повече информация следете съобщенията в електронния дневник ,,Школо“ и се обръщайте към класния ръководител.

Бъдете здрави!

От ръководството

График за провеждане на присъствено обучение за учениците от 5 до 12 клас от 04.02.2021 г.

Заповед РД-01-52-26-01-2021 МЗ

Уважаеми ученици,  родители и колеги, във връзка с  изменение и допълнение на Заповед на Министъра на здравеопазването, Ви информираме, че присъственото обучение за учениците от 11  клас се възстановява, считано от 16.02.2021 г. – вторник.

Очакваме Ви!

Уважаеми ученици, родители и колеги,

 

Продължава обучението от разстояние в електронна среда в периода от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г. за всички ученици, а за дванадесетокласниците продължава и в периода 05.04.2021 г. – 07.04.2021 г.

 

Пролетна ваканция:

от 05.04. 2021 г. до 09.04.2021 г. – за ученицита от I – XI клас

от 08.04. 2021 г. до 09.04.2021 г. – за ученицита от XII клас

 

Информацията ще бъде актуализирана при последваща заповед на министъра на образованието.