ОРЕС

ВАЖНО!

В изпълнение на т.18 от Заповед №РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, всички ученици от СУ „П. Р. Славейков“ преминават на обучение от разстояние в електронна среда, считано от 08.11.2021 г. 

Заявление ОРЕС до 30 дни до 14 г.

Заявление ОРЕС до 30 дни 14-18 г.

Заявление ОРЕС до края на пандемията 14г.

Заявление ОРЕС до края на пандемията 14-18 г.

Декларация родители за РУО

График ротация паралелки 04.11-17.11.2021 г.

  1. седмица 2. седмица
  04.11-10.11 11.11-17.11
12. клас присъствено ОРЕС
11. клас присъствено ОРЕС
10. клас присъствено ОРЕС
9. клас ОРЕС присъствено
8. клас присъствено ОРЕС
7. клас ОРЕС присъствено
6. клас ОРЕС присъствено
5. клас ОРЕС присъствено
4. клас присъствено ОРЕС
3. клас присъствено ОРЕС
2. клас присъствено ОРЕС
1. клас присъствено ОРЕС

График ротация паралелки 04.11.2021 г. – 17.11.2021 г.

График ротация паралелки 04.11-17.11.2021 г.

  1. седмица 2. седмица
  04.11-10.11 11.11-17.11
12. клас присъствено ОРЕС
11. клас присъствено ОРЕС
10. клас присъствено ОРЕС
9. клас ОРЕС присъствено
8. клас присъствено ОРЕС
7. клас ОРЕС присъствено
6. клас ОРЕС присъствено
5. клас ОРЕС присъствено
4. клас присъствено ОРЕС
3. клас присъствено ОРЕС
2. клас присъствено ОРЕС
1. клас присъствено ОРЕС

График за преминаване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ на учениците от 5-12 клас за периода от 23.11.2020 г. до 23.12.2020 г.

 

Информация за обучението в периода 23.11.-23.12.2020 г.

Уважаеми родители,

Въз основа на Заповед № РД09 – 3310/18.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, във връзка с Насоките за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19 и прилагане на алгоритъма за приоритетност и редуване за присъствие за периода 23.11.2020 г. – 23.12.2020 г., ви информираме за следното:

  1. Всички класни работище бъдат проведени в присъствена форма на обучение за съответния клас и/или етап. В случай, че предварително определената дата за класна работа попада в период на обучение в електронна среда от разстояние, тя ще бъде изместена на друга дата.
  2. Всички писмени изпитвания и контролни работиосвен в присъствена форма,
    могат да бъдат осъществени в електронна среда, по преценка на педагогическия специалист.
  3. Носенето на маски/шлемове по време на учебни часове Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за учениците от 5-12 клас, с оглед опазване здравето на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, съгласно Заповед № РД09-3310/18.11.2020 г. на министъра на образованието и науката.
  4. Ученици, които проявяват грипоподобни симптоми, незабавно да се свържат с личния лекар, да информират класния ръководител и да не посещават училище.
  5. За периода 23.11.2020 г. – 23.12.2020 г. учениците под карантина се включват в дистанционните часовепо предмети и ще осъществяват двупосочна връзка с педагогическите специалисти и класа, като подлежат на оценяване. В тези случаи те ще осъществяват синхронно обучение.

 

За повече информация следете съобщенията в електронния дневник ,,Школо“ и се обръщайте към класния ръководител.

Бъдете здрави!

От ръководството

График за провеждане на присъствено обучение за учениците от 5 до 12 клас от 04.02.2021 г.

Заповед РД-01-52-26-01-2021 МЗ

Уважаеми ученици,  родители и колеги, във връзка с  изменение и допълнение на Заповед на Министъра на здравеопазването, Ви информираме, че присъственото обучение за учениците от 11  клас се възстановява, считано от 16.02.2021 г. – вторник.

Очакваме Ви!

Уважаеми ученици, родители и колеги,

 

Продължава обучението от разстояние в електронна среда в периода от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г. за всички ученици, а за дванадесетокласниците продължава и в периода 05.04.2021 г. – 07.04.2021 г.

 

Пролетна ваканция:

от 05.04. 2021 г. до 09.04.2021 г. – за ученицита от I – XI клас

от 08.04. 2021 г. до 09.04.2021 г. – за ученицита от XII клас

 

Информацията ще бъде актуализирана при последваща заповед на министъра на образованието.